Obsada

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Stanisław Dębowiak Sekretarz Gminy 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 33
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 17

Obowiązki

Prowadzenie zbioru przepisów gminnych, kontrole wewnętrzne, przygotowywanie projektów zakresów czynności pracowników, przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, prowadzenie spraw kadrowych kierownictwa.

Sylwia Malczewska-Dadacz Podinspektor 2
Stanowisko
Podinspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 21
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 16

Obowiązki

Prowadzenie sekretariatu, prowadzenie archiwum zakładowego, gospodarka drukami oraz materiałami biurowymi oraz drukami, sprawy bhp w Urzędzie.

Beata Kołodziej-Greszta Inspektor 5
Stanowisko
Inspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 32
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 12

Obowiązki

Prowadzenie spraw kadrowych, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Dominik Guz Inspektor 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 32
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 12

Obowiązki

Obsługa informatyczna urzędu, prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej, koordynowanie zadań wynikających z realizacji projektów informatycznych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń gminnych i realizowanych inwestycji, opracowywanie projektów materiałów promocyjnych gminy.

Tomasz Ganczaruk Podinspektor 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Telefon
(82) 569 32 32 wew. 23
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 13

Obowiązki

Obsługa administracyjna Rady Gminy oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, pełnienie funkcji urzędnika wyborczego, samorząd wiejski, zebrania wiejskie.