Obsada

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Stanisława Pogorzelec Skarbnik 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 44
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 22

Obowiązki

Opracowywanie projektu budżetu, nadzór nad rachunkowością budżetową, sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

Katarzyna Jemioła Podinspektor 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 28
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 19

Obowiązki

Prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie wydatków urzędu.

Anna Wawruszak Referent 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referent
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 28
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 19

Obowiązki

Prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie wydatków urzędu, prowadzenie obsługi kasowej urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Monika Kapeluszna Referent 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referent
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 26
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 21

Obowiązki

Rozliczanie i ewidencja podatków i opłat.

Bożena Hałas Inspektor 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 29
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 15

Obowiązki

Wymiar podatków i opłat, ulgi i umorzenia, wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego.

Beata Białasz Referent 12
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referent
Telefon
(82) 569 32 32 wew. 26
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 21

Obowiązki

1) Wymiar i prowadzenie ewidencji księgowej podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego osób prawnych.

2) Wymiar i prowadzenie ewidencji księgowej podatku os środków transportowych.

3) Prowadzenie egzekucji należności podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową.

4) Prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatku osób fizycznych.

5) Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

6) Kontrola prawidłowości rozliczeń podatku pobieranego przez inkasentów oraz ich rozliczanie.

7) Opracowywanie projektów decyzji w sprawach podatkowych.

8) Naliczanie wypłat dla inkasentów.

9) Sporządzanie planów i innych danych do sprawozdawczości budżetowej.

10) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania- kasowych.

11) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarza, Skarbnika.

Diana Pruk Inspektor 13
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
82 569 32 32
Godziny przyjęć i numer pokoju

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Pokój nr 11

Anna Winiarska-Biszczan Inspektor 14
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
82 569 32 32
Godziny przyjęć i numer pokoju

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Pokój nr 11