Obsada

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Zdzisław Gryczaniuk Kierownik 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 24, (82) 569 32 24
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 14

Obowiązki

Nadzór nad inwestycjami i samorządami, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Marta Woś Referent 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referent
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 24, (82) 569 32 24
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 14

Obowiązki

Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska

Paulina Czuba Inspektor 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 14

Magdalena Kozicka Inspektor 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
82 569 32 32
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 12