Obsada

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Andrzej Bondyra Inspektor 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 13
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 3

Obowiązki

Ewidencja gruntów stanowiących mienie gminne, zagospodarowanie wspólnot gruntowych, postępowanie przetargowe przy zbywaniu działek.

Agnieszka Laskowska Podinspektor 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Telefon
(82) 569 32 66 wew. 15
Godziny przyjęć i numer pokoju

7:30 - 15:30

Pokój nr 5

Obowiązki

Gospodarka gruntami (sprzedaż, dzierżawa), zarządzanie mieniem komunalnym, wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie, wydawanie zezwoleń na uprawę maku, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, wydawanie zaświadczeń na bony paliwowe.